Applica Training Systems feirer 20 år
20 ÅR

2003 - 2023
En gruppe unge mennesker som snakker sammen på et kontor

Applica Training Systems

Applica Training Systems, ATS, leverer rimelige digitale kompetanse- og læringsløsninger- og multimedieproduksjoner. Vi utformer håndbøker, manualer, bruksanvisninger, presentasjoner og nettsider. Vi tar i bruk 3D modeller, animasjoner og VR for opplærings- eller markedsføringsformål. Med utgangspunkt i Kristiansand, betjener erfarne e-lærings- og multimediaprodusenter oppdragsgivere i ulike bransjer i inn- og utland.