Offshore arbeider som noterer på sjekkliste under inspeksjon av flytkontroll ventil målere Brønnsystem på oljeplattform - nært på stigerør som bryter gjennom vannflaten. Foryningsbåt som forlater oljeplattform i solnedgang.

Maritim & Offshore

ATS utvikler e-læringsløsninger og drifter e-læringsplattformer (LMS) for kunder innen maritim, offshore og olje og gass bransjene. E-læringskurs kan kjøre på et skreddersydd LMS (Learning Management System) også integrert med eksisterende HR / ERP-systemet for en sømløs oppdatert kompetanseprofil.

Noen eksempler på e-læringskurs:
- Introduksjonskurs i ulike kategorier
- Systembeskrivelser
- Operasjons og vedlikehold prosedyrer
- Ledelse og forbedringssystemer
- Arbeidstillatelse
- Risikostyringssystem
- Jobbsikkerhetsanalyse
- Miljøbevissthet
- Måling av gass
- ISM-kode
- Arbeid i høyden

To piloter i cockpit som prater med hverandre Nærbilde av instrumentpanel på passasjerfly Et militært fly, F-35 Joint Strike Fighter, flyr forbi

Aerospace og luftfart

ATS har solid erfaring med utvikling av e-læringsløsninger for «aerospace» og luftfart. Referanser inkluderer organisasjoner som General Electric Aircraft Engines, Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation, Royal Norwegian Air Force, Royal Dutch Air Force og kommersielle flyselskaper.

F-35 Joint Strike Fighter Treningsprogram
ATS ble, etter en grundig kvalifiseringsprosess, valgt av Northrop Grumman som kursutvikler for det amerikanske forsvarsdepartementets flernasjonale F-35 Joint Strike Fighter Treningsprogram. ATS er utvikler av både pilot- og mekanikerleksjoner til F- 35.

Flere veiarbeidere i aksjon. Asfalterer. Nærbilde av stålrør på byggeplass. Nærbilde på et gravemaskinbelte på byggeplassen.

Industri og byggebransjen

ATS utvikler e-læringsmateriale til klienter i industri og byggebransjen. Kursene kan avspilles på mobile enheter, nettbrett eller datamaskiner. For å tilgjengeliggjøre kursene og holde kompetanseoversikt, kan vi sette opp en læringsplattform, LMS, og integrere denne med HR / ERP-systemet i selskapet.

Noen typiske emner:
- Introduksjonskurs
- Sikkerhetsdrift og vedlikeholdsprosedyrer
- Systembeskrivelser
- Arbeidstillatelse
- Risikostyringssystem og prosedyrer
- Jobbsikkerhetsanalyse
- Arbeid i høyden