Nært på menneskeøye med digital teknologi konsept.

Affordable Training Solutions

Applica Training Systems, ATS, leverer digitale kompetanse- og læringsløsninger- og multimedieproduksjoner til en kostnad som er til å leve med. Vi utformer også håndbøker, manualer, bruksanvisninger, presentasjoner og nettsider. Vi tar i bruk 3D modeller, animasjoner, kunstig virkelighet og VR for opplærings- eller markedsføringsformål. Med utgangspunkt i Kristiansand, betjener erfarne e-lærings- og multimediaprodusenter oppdragsgivere i ulike bransjer i inn- og utland.