Nærbilde av hender. Tar notater på et nettbrett. Skjerm på bærbar PC viser e-læring.

Digitalt kompetansesystem

Kompetanse og kontinuerlig læring er en forutsetning for å være en konkurransedyktig bedrift. Hvordan bygger din bedrift kompetanse hos ansatte? Hvordan kan bedriften vite at de ansatte har tatt de kursene som de skal, og at de har forstått innholdet? Hvordan sikrer bedriften at kundene vet hvordan de skal operere og vedlikeholde produktene du har levert til dem?

Vi tilbyr tjenesten MyWebAcademy, en effektiv, fleksibel og rimelig digital læringsplattform. Her kan din bedrift få sin egen digitale læringsplattform kledd i firmaets profil, og tilby e-læringskurs for ansatte. E-læringskursene kan du lage selv, helt eller delvis. Benytt gjerne Power Point presentasjoner, interne dokumenter i pdf format, og egenproduserte videoer. Sett opp en test eller quiz for å sikre at ansatte har fått med seg innholdet. Gjør alt dette selv, eller ha oss med i et samarbeid om produksjon og ferdigstillelsen av e-læringskurset. Hvis ønskelig, kan vi integrere læringsplattformen med bedriftens HR system slik at den ansattes kompetanse hele tiden også er oppdatert i HR systemet.

Besøk vårt LMS: MyWebAcademy

En lang korridor mellom store server racks.

Utvikling av e-læringskurs

E-læring er et kostnadseffektivt verktøy for å bygge internkompetanse i egen organisasjon. Men, kanskje er det like viktig for din virksomhet at «hvordan gjør jeg» type e-læring, beriket med animasjoner og illustrasjoner, kan være et effektivt verktøy for å støtte kundene dine og gjøre dem til kvalifiserte og fornøyde brukere av produktet ditt. ATS benytter interaktivitet, multimedium, VR- og simuleringsteknologi for å gjenskape et læringsmiljø som støtter kundene i bruken av dine produkter.

ATS tilbyr kostnadseffektive løsninger, og vi har tilpasset vår organisasjon og våre arbeidsprosesser for å redusere dine e-læringskostnader til et rimelig nivå. Vi har en fleksibel tilnærming til samarbeid om e-læringsprosjekter. Vi kan ta fullt ansvar for e-læringsprosjektet, men vi har ofte et nært samarbeid med aktiv deltakelse fra begge parter hvor vi deler på oppgavene.

En mann og en kvinne i en korridor mellom store server racks.

Støttetjenester

For å redusere belastningen på interne ressurser, tilbyr vi drift av bedriftens læringssystem sammen med operasjonelle støttetjenester. Vi oppretter en kontakt for deg som hjelper med å løse og svare på praktiske og tekniske spørsmål, og vi holder læringssystemet oppdatert.

Ung mann som jobber med videoeditering på sin PC

Presentasjonsmateriell, håndbøker, 3D modellering og animasjoner

ATS utarbeider presentasjoner, håndbøker, manualer, bruksanvisninger, lager 3D-modeller, animasjoner og VR løsninger for markedsføring, og teknisk visualisering og opplæringsformål. Enten vi lager visualiseringer og animasjoner av taktiske fly eller interaktive 3D-modeller av skip og dekkutsyr i offshore olje- og gassektoren - gjør vi det til en rimelig pris.

Finger på tastatur. Nettsidekode på skjerm. Nærbilde.

Nettsideutvikling

Vi utformer og setter opp rimelige nettsider, for eksempel slik som den du besøker nå.