Offshore arbeider som noterer på sjekkliste under inspeksjon av flytkontroll ventil målere Brønnsystem på oljeplattform - nært på stigerør som bryter gjennom vannflaten. Foryningsbåt som forlater oljeplattform i solnedgang.

Maritim & Offshore

Solid kompetanse og kontinuerlig læring er avgjørende for å opprettholde og utvikle konkurransekraft. ATS støtter aktører i maritim og offshore bransjene med å innføre og drifte digitale kompetanse- og læringsløsninger. Vi tilbyr drift av en organisasjonstilpasset læringsplattform, LMS, og samarbeider om å skreddersy e-læringskurs og integrere løsningen med eksisterende HR / ERP-system.

Typiske e-læringsløsninger består av:
- Brukerbase fordelt på roller og organisasjon
- Læringsplaner tilpasset kompetanse, roller og ansvar
- Kompetansemodul
- Tester
- Rapporter for status og oppfølging
- Sertifikater
- Bedriftsprofil
- Læringsressurser
   - E-læringskurs
   - Sjekklister
   - Prosedyredokumenter
   - Manualer/håndbøker
   - Opplæringsvideoer
   - Skjermbaserte kontroll- og styringssimuleringer

Og inneholder e-læringskurs bl.a innen disse emnene:
- Introduksjonskurs
- Systembeskrivelser
- Operasjons- og vedlikeholdsprosedyrer
- Ledelse og forbedringssystemer
- Arbeidstillatelse
- Risikohåndtering
- Jobbsikkerhetsanalyse
- Arbeid i høyden
- Miljøbevissthet
- Måling av gass
- ISM-kode
- Code of conduct
- Shipboard Operations

To piloter i cockpit som prater med hverandre Nærbilde av instrumentpanel på passasjerfly Et militært fly, F-35 Joint Strike Fighter, flyr forbi

Aerospace og luftfart

ATS har erfaring med utvikling av e-læringsløsninger for «aerospace» og luftfart. Referanser inkluderer ledende aktører som General Electric Aircraft Engines, Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation, Royal Norwegian Air Force, Royal Dutch Air Force og kommersielle flyselskaper.

F-35 Joint Strike Fighter Treningsprogram
ATS ble, etter en grundig kvalifiseringsprosess, valgt av Northrop Grumman som kursutvikler for det amerikanske forsvarsdepartementets flernasjonale F-35 Joint Strike Fighter Treningsprogram. ATS er utvikler av både pilot- og mekanikerleksjoner til F- 35.

Flere veiarbeidere i aksjon. Asfalterer. Nærbilde av stålrør på byggeplass. Nærbilde på et gravemaskinbelte på byggeplassen.

Industri og byggebransjen

ATS utvikler e-læringsmateriale til klienter i industri og byggebransjen. Kursene kan avspilles på mobile enheter, nettbrett eller datamaskiner. For å tilgjengeliggjøre kursene og holde kompetanseoversikt, kan vi sette opp en læringsplattform, LMS, og integrere denne med HR / ERP-systemet i selskapet.

Noen typiske emner:
- Introduksjonskurs
- Sikkerhetsdrift og vedlikeholdsprosedyrer
- Systembeskrivelser
- Arbeidstillatelse
- Risikostyringssystem og prosedyrer
- Jobbsikkerhetsanalyse
- Arbeid i høyden